Életkorok és játékok – a fejlettebb csecsemőkor

Gravitab szenzomotoros fejlesztőjáték

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

Cikksorozatunkban legutóbb megállapítottuk, hogy már az újszülötti életkoron belül helye van a baba körül bizonyos játékszereknek.

                           Ebben az időszakban, amint tovább is, a baba (később karonülő kisded) mozdulatainak, rezdüléseinek túlnyomó része a világ őt szorosan körülvevő övezetének megismerésére irányul, miközben a feltételes és feltétlen reflexek tartósabb rendjének kialakulása is folyamatban van.  A csecsemő számára nem létezik vegytiszta formában sem a tanulás-, sem a játék-tevékenység, ezek a formák későbbi kiágyazódások, amelyeknek ő még az ősegységét éli meg, tapasztalja, gyakorolja. Minden amit tesz, egyaránt tanulás is meg szórakozás is.  A csecsemőkori hónapokban egyre esedékesebbé válik – ha nem történik meg ez már a kicsi 3-4 hónapos korában –, hogy olyan játékholmik is a kezeügyébe jussanak, amelyek sokféle manipulációra adnak neki lehetőséget. Az az optimális, ha anyagukban is összetett játéktárgyakat választ a babának a szülő.

                     A szülői vagy gondozói rátekintésre észlelhető reflexmozdulatok közül az úgynevezett Babinszky-mozdulat – a láb hüvelykujjának elfeszülése a többi lábujjtól, amikor a talpszélen vagy a lábujjak alatti talprészen vonást teszünk az ujjunkkal – nyilván nem megismerési célú a baba részéről, de már az a jelenség, hogy egy magányos fénypászmát vagy fényfoltot a szemével követ, már a tájékozódási reflex korai megnyilvánulása. Ahogyan a Babinszky-reflex megszűnik a járás megtanulásával, úgy a fogóreflex (a markoló-kapaszkodó mozdulatnak a tenyér-ingerre rákövetkező feltétlen kényszere) is feloldódik a teljes értékű, több fogásmódot alkalmazó fogni-tudás birtokában, amikor a látás és a kézmozgás már összerendeződött.  Ha féléves csecsemő a kezébe adott tárgyat feltétlen-automatikusan megragadja, az valamilyen elmaradást jelent már, amint a korábbi, akár az újszülötti szakaszban, mondjuk a Babinszky-reflexnél, épp fordítva, a kiváltás sikertelensége jelent elmaradást: a szenzomotoros fejlődés fázis-zavarát. (A szenzomotoros fejlődés az érzékelő és a mozgató szervek egybehangolódási folyamatát jelenti).

                 A fejmegtartás készsége a második-harmadik hónap fejleménye.  A negyedik–hatodik hónapban, még az első fogzás előtt megjön a megforduláshoz, guruláshoz, a kúszáson túl a mászáshoz a csecsemő tehetsége és kedve; illetve előfordulhat már, hogy oda nyúl, ahova néz. A nyolchónapos csecsemőt, aki már körbenéz a térben (bár még nem követi nyakfordítással az elmozgó látványt) már mindenképp tanácsos játszószőnyegre, vagy pihenőszékbe, tárgyak körébe helyezve „elengedni” (nem csupán párperces időtartamokra), hadd henteregjen és fogdozódjon, vizsgálódjon kedvére.

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)  Frissítve: 2019.05.03.